Contributie

Contributie

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,75.

De bondscontributie bedraagt voor 2020 € 5,65 voor jeugdleden  per kwartaal

en voor seniorleden € 6,95 per kwartaal.

De bondscontributie wordt automatisch geïncasseerd.

De contributie bedraagt per maand:

 

Jeugd leden tot 16 jaar € 12,50
Senioren 16 jaar en ouder € 14,50
Selectie gym jeugd € 20,75
Selectie gym senior € 22,75
Dans jeugdleden € 15,75
Dans seniorleden € 17,75
Jazz 2 € 18,50

 

De contributie d.m.v. een automatische incasso betaald.

Het inschrijfgeld wordt automatisch de eerste maand geincasseerd op rekening  NL43RABO0322313112

U dient uw lidmaatschap schriftelijk of per e-mail op te zeggen!
Dit kunt u op deze pagina doen.