2 X Zilver voor Valto Eefde

2 X Zilver voor Valto Eefde

Zaterdag 9 november was de Rayon wedstrijd van in sporthal de Beemd in Lochem. Valto deed met 8 meiden mee in verschillende leeftijden en niveaus. Denne, Silja en Lieke mochten om 8.45 starten met hun warming-up. Denne en Silja startte de wedstrijd op het toestel brug en maakte daarnaar hun ronde op balk vloer en … Lees meer

Algemene ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering op 17 juni 2019 om 20.00 uur in Dorpshuis Het hart Jolinkweg 2. Agenda: 1. Opening 2. Notulen jaarvergadering 2018. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. 4. Jaarverslag secretaris. 5. Jaarverslag penningmeester. 6. Verslag kascommissie 7. Benoeming nieuwe kascommissie. 8. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet … Lees meer